Сухоруков Сергій Іванович

Резюме

Сухоруков Сергій Іванович

 к.т.н., доцент кафедри технології та автоматизації машинобудування

 

Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) в 2002 році, захистивши магістерську дисертацію на тему «Удосконалення процесів холодної об’ємної штамповки пористих матеріалів із застосуванням методів математичного моделювання». Магістр з інженерної механіки за спеціальністю «Технологія машинобудування». З 2002 року до 2005 року навчався у аспірантурі (ВНТУ). З 2005 року працює на кафедрі ТАМ. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології плоскої поперечно-клинової прокатки ступінчастих циліндричних заготовок» (спеціальність 05.03.05 – «Процеси та машини обробки тиском»). Особисто та у співавторстві опублікував 29 наукових праць, в тому числі: 15 статей, 1 патент на винахід, 3 авторських свідоцтва. Співавтор 2 навчальних посібників, з них  1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, 3 методичних вказівок, 2 дистанційних курсів дисциплін.

 

Контактна інформація:

м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус №1

Інститут машинобудування та транспорту, 

Кафедра технології та автоматизації машинобудування, ауд. 1114, 114а

робочий тел. 0432-59-83-91, e-mail: suhorukov@vntu.edu.ua 

 

Профіль у Google Scholar: Переглянути

РИНЦ Author ID: 805231 Переглянути 

Сторінка у репозитарію ВНТУ: Переглянути