Сухоруков Сергій Іванович

Навчально-методична робота

Дисципліни та навчально-методичні матеріали:

 

1. "САПР технологічного оснащення"

- робочий план дисципліни (денна форма навчання)
 Переглянути 

- робочий план дисципліни (заочна форма навчання) Переглянути 

- перелік питань для колоквіуму Переглянути

- перелік питань для складання іспиту Переглянути 

- навчальний посібник для виконання курсового проекту Переглянути 

- методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів Переглянути 

 

  2. "Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв"

- робочий план дисципліни (денна форма навчання)  Переглянути

- робочий план дисципліни (заочна форма навчання) Переглянути

- конспект лекцій Переглянути

- методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів Переглянути 

- перелік питань для складання заліку Переглянути 

- завдання на контрольну роботу Переглянути 

 

3. "Сучасні  інформаційні технології в науці та освіті"

- робочий план дисципліни (денна форма навчання)  Переглянути

- робочий план дисципліни (заочна форма навчання) Переглянути

- конспект лекцій Переглянути

- методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів Переглянути 

- перелік питань для складання іспиту Переглянути 

- завдання на контрольну роботу Переглянути 

- лабораторні роботи  Переглянути

 

Видання 

Інженерна графіка. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів всіх форм навчання. Навчальний посібник : Вінниця : ВНТУ, 2009. – 174 сПереглянути (6,59Mb) 

Методичні вказівки для виконання контрольних та курсових робіт з дисципліни САПР ТП. Методичні вказівки : Вінниця : ВНТУ, 2010. – 53 с.

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Технологічна оснастка». Методичні вказівки : Вінниця : ВНТУ, 2012. – 45 сПереглянути (2,92Mb)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Комп’ютерна графіка в технологічному проектуванні» та «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні». Методичні вказівки : Вінниця : ВНТУ, 2013. – 78 с. Переглянути (3,95Mb) 

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Проектування контрольно-вимірювальних пристроїв» / Укладачі: О. В. Петров, С. І. Сухоруков, В. В. Савуляк. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 47 с.

Комп’ютерне проектування технологічного оснащення. Курсове проектування : навчальний посібник / О. В. Петров, С. І. Сухоруков. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 125 с. Переглянути (3,63Mb) 

Нові матеріали та композити. Навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, І. О. Сивак, С. І. Сухоруков  : Вінниця : ВНТУ, 2013. – 174 с. (гриф МОН України)